Ostatní organizace rezortu životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Agentura ochrany přírody a krajiny

Česká inspekce životního prostředí

Správa jeskyní České republiky

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

Správa Národního parku Podyjí

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Český hydrometeorologický ústav

Správa Krkonošského národního parku

Správa Národního parku České Švýcarsko

Státní fond životního prostředí České republiky

o Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.