Publikace

Publikační činnost CENIA se týká především každoroční přípravy Zprávy o životním prostředí ČR, přehledu stavu životního prostředí v jednotlivých krajích ČR a Statistické ročenky životního prostředí ČR. Vydavatelem těchto publikací je Ministerstvo životního prostředí, CENIA zajišťuje obsahovou náplň i kompletní grafické zpracování včetně tiskové výroby.
CENIA vytváří vlastní indikátorové sady pro hodnocení stavu a vývoje životního prostředí v České republice a aktivně se podílí na tvorbě a vyhodnocování indikátorů pro potřeby vybraných strategických dokumentů v oblasti ochrany životního prostředí v České republice.
Dále je CENIA vydavatelem souhrnných publikací a monografií, propagačních a vzdělávacích materiálů.

Zpráva o životním prostředí České republiky

Zpráva o životním prostředí v krajích České republiky

Statistická ročenka životního prostředí České republiky

Hodnocení zranitelnosti České republiky ve vztahu ke změně klimatu k roku 2014

Monografie